مستحبات و مکروهات هنگام تشیع جنازه

۱ – مستحب است هنگام تشییع جنازه بگویند: بسم اللّه و بالله و صلى اللّه على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات
۲ – مستحب است که جنازه را بر دوش خود حمل کنند، نه بر بالاى حیوان باربر و امثال آن.
۳ – تشییع کننده بهتر است در حال خشوع و تفکر باشد. (فکر کند که این خود اوست که از دنیا رفته و بر بالاى دوش حمل مى شود. و دارد التماس مى کند مرا برگردانید)
۴ – مستحب است که تشییع جنازه ، با پاى پیاده صورت گیرد.
۵ – بهتر است تشییع کننده پیشاپیش جنازه راه نرود، بلکه یا عقب جنازه و یا در دو طرف آن حرکت کند. که اولى (عقب جنازه) بهتر است.
۶ – بهتر است تشییع کننده چهار طرف جنازه را به تناوب به دوش بگیرد و بهتر آن است که از سمت راست جلوى تابوت شروع نموده و آن را به دوش ‍ راست خود بگیرد و سپس سمت راست عقب را به دوش راست بگیرد؛ در نوبت سوم ، سمت چپ آخر تابوت را به دوش چپ حمل کند و در نوبت چهارم سمت چپ جلوى تابوت را به دوش چپ بگیرد
۷ – بهتر است صاحب مصیبت با پاى برهنه تشییع کند (و ردا یا عباى خود را زمین بگذارد و نپوشد و اگر آن را پوشید، طورى غیر معمولى بپوشد که با حالت داغدیدگان تناسب داشته باشد؛) خلاصه این که وضعى به خود بگیرد که همه تشیع کنندگان بفهمند که او صاحب مصیبت است .(فضیلت تشییع جنازه بسیار و ثواب آن عظیم است . در روایت آمده است که هر کس جنازه اى را تشییع کند، در رفتن و برگشتن به هر گامى که برمى دارد، خداوند هزار هزار حسنه (یک میلیون حسنه ) برایش مى نویسد و هزار هزار گناه (یک میلیون گناه ) را از نامه عمل او محو مى کند و به او هزار هزار درجه مى دهد.)
۸ – مکروه است سوار شدن بر وسیله نقلیه در هنگام تشییع جنازه (جز در صورت عذر).
۹ – مکروه است خندیدن و لهو و لعب.
۱۰ – کنار گذاشتن ردا توسط کسى که صاحب مصیبت نباشد.
۱۱ – مکروه است راه رفتن به سرعت.
۱۲ – مکروه است بردن آتش در دنبال جنازه ، مگر آن که چراغى به منظور روشن کردن راه باشد.
۱۳ – شرکت در تشییع جنازه براى زنان جوان کراهت دارد.

این نوشته در خاک سپاری و تشیع میت, مراسمات مرسوم ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.