مستحباب در خواندن نماز میت

۱ – مستحب است کسى که مى خواهد نماز میت بخواند، تمام چیزهایى که در نماز دیگر لازم است ، اعم از وضو، غسل ، تیمم و پاک بودن بدن و لباس ‍ و… را رعایت کند
۲ – مستحب است که اگر میت مرد است ، امام جماعت یا کسى که تنهایى بر او نماز مى خواند، مقابل وسط قامت میت بایستد و اگر میت زن است ، مقابل سینه اش بایستد
۳ – بهتر است نمازگزار پا برهنه بر میت نماز بخواند
۴ – مستحب است نمازگزار در هر تکبیر دست ها را بلند کند
۵ – مستحب است که فاصله نمازگزار با میت به قدرى کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد
۶ – بهتر است نماز میت به جماعت خوانده شود
۷ – مستحب است که امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کسانى که با او نماز مى خوانند، آهسته بخوانند
۸ – مستحب است که نمازگزار در نماز میتى که به جماعت خوانده مى شود اگر چه ماءموم یک نفر باشد، پشت سر امام بایستد
۹ – مستحب است که نمازگزار به میت و مؤمنین زیاد دعا کند
۱۰ – مستحب است که پیش از خواندن نماز میت سه مرتبه با صدای بلند بگوید: الصلاه
۱۱ – بهتر است نماز را در جایى بخوانند که مردم براى نماز بیشتر به آنجا مى روند
۱۲ – مستحب است که اگر زن حائض نماز میت را به جماعت مى خواند در صفى تنها بایستد
۱۳ – خواندن نماز میت در مساجد به غیر از مسجدالحرام مکروه است
۱۴ – مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند، ولى اگر میت اهل علم و تقوى باشد، کراهتى ندارد

این نوشته در نماز میت ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.