مستحبات و مکروهات حالت احتضار و بعد از مرگ

۱ – مستحب است در حال احتضار شهادتین و اقرار به امامت ائمه اثنى عشر (علیهم السلام) و کلمات فرج را طورى براى محتضر بخوانند که محتضر بشنود.
۲ – در صورتى که جان کندن محتضر دشوار باشد، بهتر است ، در صورتى که اذیت نشود، بستر او را به جایى انتقال دهند که همواره در آن جا نماز مى خوانده است.
۳ – مستحب است که سوره هاى ، یس ، صافات ، احزاب ، آیه الکرسى ، آیه پنجاه و چهارم سوره اعراف و سه آیه آخر بقره بر بالین محتضر خوانده شود تا زودتر راحت گردد.
۴ – مستحب است که بعد از مرگ چشم هاى میت را ببندند و لب و دهانش ‍ را روى هم نهاده و دو فک او را با دستمالى ببندند.
۵ – بهتر است که بعد از مرگ ، دو دست میت را به طرف دو پهلویش ‍ بکشند.
۶ – مستحب است که بعد از مرگ ، پاهاى میت را بکشند تا راست قرار گیرد و پارچه اى روى او بیندازند.
۷ – مستحب است که در شب چراغى کنار میت روشن کنند.
۸ – مستحب است که مؤ منین را از مرگ میت خبردار کنند تا براى تشییع جنازه او حاضر شوند.
۹ – مستحب است که در تجهیز میت ، یعنى غسل دادن ، کفن و دفن او عجله کنند، مگر آن که در مردن او شک داشته باشند و وضع او مشتبه باشد که باید در این صورت صبر کنند تا به مرگ او یقین حاصل نمایند.
۱۰ – مستحب است که اگر میت در شب مرده است در محل جان دادنش ‍ چراغى روشن کنند.
۱۱ – مستحب است این دعاها را طورى به محتضر تلقین کنند که بفهمد: اللهم اغفرلى الکثیر من معاصیک و اقبل منى الیسیر من طاعتک یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منى الیسیر واعف عنى الکثیر انک انت العفو الغفور اللهم ارحمنى فانک رحیم
۱۲ – مستحب است او را پس از مردن در پارچه اى مانند چادر شب بپیچند. زیرا پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) و ائمه چنین مى کردند.
۱۳ – کراهت دارد که در حال جان کردن به بدن محتضر مس ‍ شود.
۱۴ – کراهت دارد بر شکم محتضر چیزى سنگین نهاده شود.
۱۵ – تنها گذاشتن او مکروه است .
۱۶ – حاضر شدن شخص جنب و حائض بر بالین کسى که در حال احتضار است ، کراهت دارد.
۱۷ – حرف زدن زیاد و گریه کردن نزد محتضر مکروه است .
۱۸ – تنها گذاشتن زنان در نزد محتضر مکروه است.

این نوشته در در بستر مرگ (احتضار), قبل از مرگ ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.